Introductie:

In dir project gaan we de kinderen leren hoe zij een platform spel kunnen maken, gebruik makend van Scratch concepten en vaardigheden, die ze tijdens eerdere projecten hebben geleerd.

Bronnen

Voor dit project moet Scratch 2 worden gebruikt. Scratch 2 kan zowel online gebruikt worden via jumpto.cc/scratch-on of kan worden gedownload via jumpto.cc/scratch-off en offline gebruikt worden.

Je kan de uitgewerkte versie van dit project vinden via deze link, of het kan worden gedownload door op de ‘Download Project Materials’ link voor dit project te klikken, welke het volgende bevat:

Er is ook een versie van dit project te verkrijgen waarin de externe bronnen reeds zijn toegevoegd. Deze is online te verkrijgen via jumpto.cc/dodge-resources, of via het downloaden van de ‘project materials’, welke het volgende bevat:

Deze link bevat ook een ‘Project Resources’ map, welke afbeeldingen bevat die de kinderen nodig hebben om dit project uit te voeren. Zorg ervoor dat ieder kind de beschikking heeft over deze bestanden.

Project bronnen:

Leerdoelen

Uitdagingen