Úvod

V tomto projektu se děti naučí jak nakombinovat bloky kódu pro vytvoření jednoduché animace.

Zdroje

Pro tento projekt použijte Scratch 2. Scratch 2 můžete najít online na jumpto.cc/scratch-on nebo stáhnout z jumpto.cc/scratch-off pro použití offline.

Kompletní verzi projektu najdete online, nebo stáhnete kliknutím na ‘Stáhnout materiály k projektu’ a tyto materiály obsahují:

K dispozici je i verze projektu s externími zdroji. Je dostupná online na jumpto.cc/space-resources, nebo v materiálech ke stažení a obsahuje:

Učební cíle

Výzvy

Časté dotazy

    skoč na pozici x:(0) y:(0)

    nastav velikost na (100)%

    zruš grafické efekty