Cyflwyniad

Yn y prosiect yma cei ddysgu sut i godio dy offerynau cerddorol dy hunan!

Cam 1: Cipluniau

Cyn i ti allu dechrau codio, bydd angen i ti ychwanegu ‘rhywbeth’ i godio. Yn Scratch, mae’r ‘pethau’ yma yn cael eu galw yn giplun.

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Yn gyntaf, agora teclyn golygu Scratch. Mae modd dod o hyd i’r teclyn golygu Scratch arlein yma jumpto.cc/scratch-new. Mae’n edrych fel hyn:

  screenshot

 • Masgot Scratch yw’r ciplun o’r gath y gweli di ar y sgrin. Dere i ni gael gwared ohono, trwy glicio ar y dde a gwasgu ‘dileu’.

  screenshot

 • Nesaf, clicia ‘Dewis ciplun o’r rhestr’ i agor yr holl restr o gipluniau Scratch.

  screenshot

 • Cer i waelod y rhestr trwy sgrolio tan dy fod yn gweld ciplun o ddrwm. Clicia ar y drwm a gwasga ‘Iawn’ i’w ychwanegu i dy brosiect.

  screenshot

 • Clicia’r botwm ‘lleihau’, ac yna clicia ar y drwm cwpwl o weithiau i’w wneud yn llai.

  screenshot

Arbeda dy brosiect

Rho enw i dy brosiect, gan deipio un i’r blwch testun yn y gornel dop ar y chwith.

Clicia ‘Ffeil’ ac ‘Arbed nawr’ i gadw dy brosiect.

screenshot

(Os nad oes gen ti gyfrif Scratch, galli di arbed copi o dy brosiect trwy ddewis ‘Llwytho i’r cyfrifiadur’ yn lle).

Cam 2: Y Llwyfan

Y llwyfan yw’r ardal ar y chwith, a lle bydd dy brosiect yn dod yn fyw. Meddylia amdano fel ardal berfformio, yn union fel llwyfan go iawn!

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Ar hyn o bryd, mae’r llwyfan yn wyn ac yn edrych yn eithaf diflas! Beth am ychwanegu cefndir i’r llwyfan, gan ddewis ‘Dewis cefndir o’r rhestr’

  screenshot

 • Dewisa ‘Dan Do’ ar y chwith, yna dewisa gefndir llwyfan a gwasga ‘Iawn’.

  screenshot

 • Fe ddylai dy lwyfan nawr edrych fel hyn:

  screenshot

Cam 3: Gwneud Drwm

Awn ati i godio dy ddrwm i wneud sŵn pan gaiff ei daro.

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Fe wnei di ddod o hyd i’r blociau côd yn y tab ‘Sgriptiau’, ac mae gan bob un ei liw ei hunan!

  Clicia ar y ciplun drwm, yna llusga’r ddau floc yma i’r ardal codio ar y dde, gan wneud yn siwr eu bod wedi cysylltu gyda’i gilydd (fel blociau Lego):

  screenshot

 • Clicia y drwm i drio dy offeryn newydd!

Arbeda dy brosiect prosiect

Her: Perffeithio dy ddrwm

 • Alli di newid y sŵn mae’r drwm yn ei wneud pan mae’n cael ei daro?

screenshot

 • Alli di hefyd wneud i’r drwm wneud sŵn wrth wasgu’r bylchwr ar dy allweddell? Bydd angen i ti ddefnyddio’r bloc ‘digwyddiadau’ {.blockevents}:

  pan fo bysell [bylchwr v] wedi ei wasgu

Mae modd i ti arbed y côd trwy glicio arno ar y dde a dewis ‘dyblygu’

screenshot

Arbeda dy brosiect

Cam 4: Gwneud Canwr

Ewn ati i ychwanegu canwr i dy fand!

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Ychwanega 2 giplun arall i dy lwyfan; canwr a meicraffon.

  screenshot

 • Cyn i ti allu wneud i dy ganwr ganu, bydd angen i ti ychwanegu sain i dy giplun. Gwna yn siwr dy fod wedi dewis dy ganwr, yna clicia ar y tab ‘Seiniau’ a clicia ‘Dewiswch sain o’r rhestr’.

  screenshot

 • Os wnei di ddewis ‘Lleisiau’ o’r ochr chwith, bydd modd i ti ddewis sain perthnasol i ychwanegu i’r ciplun.

  screenshot

 • Nawr bod y sain wedi ychwanegu, galli di ychwanegu’r côd yma i’r canwr:

    pan caiff y cymeriad ei glicio
  chwarae sain [singer1 v] tan y diwedd

 • Clicia ar dy ganwr, i sicrhau ei bod yn canu pan wyt ti’n clicio.

Arbeda dy brosiect

Cam 5: Gwisgoedd

Ewn ati i wneud dy ganwr i edrych fel ei bod yn canu!

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Galli di hefyd newid sut mae ciplun dy ganwr yn edrych trwy greu gwisg newydd. Dewisa’r tab ‘Gwisgoedd’, ac fe weli di lun o’r canwr.

  screenshot

 • Dewisa clic-dde ar y wisg, a clicia ‘dyblygu’ i greu copi o’r wisg.

  screenshot

 • Clicia ar y wisg newydd (o’r enw ‘Singer2’) a dewisa y teclyn llinell i lunio llinellau i wneud hi edrych fel bod y canwr yn gwneud sŵn.

  screenshot

 • Nid yw enwau’r gwisgoedd yn llawer o gymorth ar hyn o bryd. Ail-enwa y 2 wisg i ‘ddim yn canu’ ac ‘yn canu’ wrth deipio enw newydd pob gwisg yn y blwch testun.

  screenshot

 • Nawr bod gyda ti 2 wisg gwahanol i dy ganwr, galli di ddewis pa wisg sydd yn cael ei arddangos! Ychwanega y 2 floc yma i dy ganwr:

  screenshot

  Mae’r côd ar gyfer newid y wisg yn yr adran Edrychiad.

 • Profa dy ganwr. Pan wyt ti yn clicio arni, fe ddylai dy ganwr edrych fel ei bod yn canu!

Her: Newid edrychiad dy ddrwm

Alli di wneud i dy ddrwm edrych fel ei fod yn cael ei daro? Os oes angen cymorth, galli di ddefnyddio’r cyfarwyddiadau i newid gwisg dy ganwr uchod.

screenshot

Cofia brofi i weld os yw y côd newydd yn gweithio!

Arbeda dy brosiect

Her: Gwneud band dy hunan

Defnyddia yr hyn rwyt ti wedi ei ddysgu yn y prosiect yma i wneud dy fand dy hunan! Galli di greu unrhyw offerynau yr hoffet ti, ond edrycha ar y synau ac offerynau i gael rhai syniadau.

screenshot

Does dim rhaid i dy offerynau fod yn rhai call cofia. Er enghraifft, galli di wneud piano yn defnyddio myffins!

screenshot

Yn ogystal â chipluniau sydd yn bodoli yn barod, mae modd i ti greu rhai dy hunan.

screenshot

Os oes gyda ti feicraffon galli di recordio dy synau dy hunan, neu galli di hyd yn oed ddefnyddio gwe-gamera i daro dy offerynnau!

screenshot

Arbeda dy brosiect