Cyflwyniad

Rydych chi mynd i ddysgu sut i raglennu eich animeiddiad eich hunan!

Cam 1: Animeiddio llong ofod

Rydym am greu llong ofod sydd yn hedfan tuag at y Ddaear!

Rhestr Wirio’r Weithgaredd

 • Cychwyna brosiect Scratch newydd, a dileu ciplun y gath fel bod eich prosiect yn wag. Mae modd dod o hyd i’r golygydd Scratch arlein yma jumpto.cc/scratch-new.

 • Ychwanega gipluniau ‘Llong Ofod’ a ‘Daear’ i dy lwyfan, yna cer ati i ychwanegu cefndir ‘Sêr’ i dy lwyfan. Fe ddylai dy lwyfan nawr edrych fel hyn:

  screenshot

 • Gwasga ar giplun dy long ofod newydd, a gwasga’r tab ‘Gwisgoedd’.

  screenshot

 • Defnyddia’r botwm dewis i ddethol y llun. Yna gwasga ar y ddolen cylchdroi, i droi y llun tan ei fod ar ei ochr.

  screenshot

 • Ychwanega y côd yma i giplun dy long ofod:

  screenshot

  Newida y rhifau yn y blociau côd, fel bod y côd union yr un peth â’r ddelwedd uchod.

 • Os gwnei di glicio ar y bloc côd, fe ddylst ti weld y llong ofod yn siarad, troi a symud tuag at ganol y llwyfan.

  screenshot

  Safle sgrin x:(0) y:(0) yw canol y llwyfan. Mae safle fel x:(-150) y:(-150) tuag at gwaelod chwith y llwyfan, ac mae safle fel x:(150) y:(150) yn agos i gornel top dde y llwyfan.

  screenshot

  Os oes angen i ti wybod cyfesur safle ar y llwyfan, symuda’r llygoden i’r safle yr hoffet ti a gwna nodyn o’r rhifau cyfesur, sydd i’w gweld o dan y llwyfan.

  screenshot

 • Profa dy animeiddiad, trwy wasgu ar y faner werdd uwchben y llwyfan.

  screenshot

Her: Perffeithio dy animeiddiad

Alli di newid y rhifau yn y côd animeiddio fel bod

 • Y llong ofod yn cyffwrdd y Ddaear?
 • Y llong ofod yn symud yn arafach tuag at y Ddaear?

Bydd angen i ti newid y rhifau yn y bloc yma:

  llithro (1) eiliad i x:(0) y:(0)

Arbed dy brosiect

Step 2: Animeiddio gan ddefnyddio dolennu

Ffordd arall o animeiddio’r llong ofod yw dweud wrtho i symud ychydig bach, nifer o weithiau.

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Dileua y bloc llithro {.blockmotion} o’r côd, trwy ddefndyddio clic-dde ar y bloc a gwasgu ‘dileu’. Mae hefyd modd i ti ddileu côd trwy ei lusgo o’r ardal sgript, yn ôl i ardal y blociau côd.

  screenshot

 • Unwaith i ti gael gwared ar y côd, ychwanega y côd yma yn ei le:

  screenshot

  Mae’r bloc ‘ailadrodd’ {.blockcontrol} yn cael ei ddefnyddio i ailadrodd rhywbeth llawer o weithiau, ac mae hefyd yn cael ei alw yn ddolen.

 • Os wyt ti’n gwasgu ar y faner i drio y côd newydd, fe wnei di weld ei fod yn gwneud yr un peth ag o’r blaen.

 • Mae modd i ti ychwanegu mwy o gôd i’r ddolen i wneud pethau diddorol. Ychwanega’r
  You can add more code to your loop, to do interesting things. Add the change color effect by 25 block into the loop (from the ‘Looks’ section), to repeatedly change the colour of the spaceship as it moves:

  screenshot

 • Gwasga’r faner i weld dy amineiddiad newydd.

  screenshot

 • Mae modd i ti hefyd wneud dy long ofod i fynd yn llai wrth iddo symud tuag at y Ddaear.

  screenshot

 • Profa dy amineiddiad. Beth sy’n digwydd os wyt ti’n gwasgu ar y faner yr ail dro? Ydy dy long ofod yn cychwyn y maint cywir? Wyt ti’n gallu defnyddio y bloc yma i drwsio dy amineiddiad?

    gosod maint i (100)%

Arbeda dy brosiect

Cam 3: Mwcni yn Arnofio

Ewn ni ati i ychwanegu mwnci i dy amineiddiad, sydd ar goll yn y gofod!

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Dechreua gan ychwanegu ciplun mwnci o’r llyfrgell.

  screenshot

 • Os wyt ti’n gwasgu ar fy fwnci newydd yna gwasgu ‘Gwisgoedd’, mae modd i ti chwarae gyda’r ffordd mae’r mwnci yn edrych. Gwasga ar y teclyn ‘Elips’, a thynna llun helmet gofod gwyn o gwmpas pen y mwnci.

  screenshot

 • Nawr gwasga ‘Sgriptiau’ ac ychwanega y côd yma i’r mwnci, fel ei fod yn troi yn araf mewn cylch am byth:

  screenshot

  Mae’r bloc ‘Am Byth’ {.blockcontrol} yn ddolen arall, ond y tro yma un sydd byth yn gorffan.

 • Gwasga’r faner i brofi dy fwnci. Bydd angen i ti wasgu y botwm ‘Stop’ (drws nesaf i’r faner) i orffen yr amineiddiad yma.

  screenshot

Step 4: Asteroid Sbonciog

Beth am ychwanegu craig sydd yn arnofio i dy amineiddiad?

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Ychwanega giplun ‘craig’ i dy amineiddiad.

  screenshot

 • Ychwanega’r côd yma i dy graig, i wneud iddo fownsio o gwmpas y llwyfan:

  screenshot

 • Gwasga’r faner i brofi dy graig. Ydy e’n bownsio o gwmpas y llwyfan?

Cam 5: Sêr Disglair

Awn ati i gyfuno dolenu i greu seren ddisglair.

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Ychwanega giplun ‘seren’ i dy amineiddiad

  screenshot

 • Ychwanega’r côd yma i dy seren:

  screenshot

 • Gwasga’r faner i brofi amineiddiad y seren. Beth mae’r côd yn ei wneud? Mae’r seren yn mynd yn fwy 20 o weithiau, yna ychydig yn llai 20 o weithiau ac yn ôl i’w faint gwreiddiol. Mae’r 2 ddolen yma yn rhan o orchymyn ‘am byth’, felly mae’r amineiddiad yn parhau i ailadrodd.

Arbeda dy brosiect

Her: Gwna amineddiad dy hunan

Stopia’r amineddiad gofod, gwasga ar ‘Ffeil’ a ‘Newydd’ i gychwyn prosiect newydd.

Defnyddia’r hyn rwyt ti wedi ei ddysgu yn y prosiect yma i wneud dy amineddiad dy hunan. Gall fod yn unrhywbeth hoffet ti, ond ceisia wneud dy amineddiad i fod gyda’r un gosodiad. Dyma rhai enghreifftiau:

screenshot