Cyflwyniad

Rwyt ti am wneud gêm i ddal ysbrydion!

Cam 1: Animeiddio ysbryd

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Dechreua brosiect Scratch newydd, a galli di ddileu y ciplun o’r gath fel bod dy brosiect yn wag. Galli di ddod o hyd i’r golygydd Scratch yma jumpto.cc/scratch-new.

 • Ychwanega ciplun ysbryd newydd, a chefndir llwyfan addas.

  screenshot

 • Ychwanega y côd yma i dy ysbryd, fel ei fod yn ail-adrodd ymddangos a diflannu;

  screenshot

 • Profa côd yr ysbryd, trwy glicio ar y faner werdd.

Arbeda dy brosiect

Cam 2: Ysbrydion ar hap

Mae dy ysbryd yn hawdd iawn i’w ddal, gan nad yw e’n symud!

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Yn lle aros yn yr un man, mae modd i ti adael i Scratch ddewis cyfesurynnau ar hap yn lle. Ychwanega bloc ‘mynd i’ {.blockmotion} i gôd yr ysbryd, fel ei fod yn edrych fel hyn:

  screenshot

 • Profa’r ysbryd eto, ac fe ddylse ti sylwi ei fod yn ymddangos mewn lle gwahanol bob tro.

Arbeda dy brosiect

Her: Mwy o ddigwyddiadau ar hap

Wyt ti’n gallu gwneud i dy ysbryd ‘aros’ {.blockcontrol} amser ar hap cyn ymddangos? Wyt ti’n gallu defnyddio y bloc ‘gosod maint’ {.blockcontrol} i wneud i dy ysbryd fod yn faint ar hap bob tro mae’n ymddangos?

Arbeda dy brosiect

Cam 3: Dal ysbrydion

Beth am adael i’r chwareuwr ddal ysbrydion!

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • I ganiatau i’r chwareuwr ddal ysbryd, ychwanega’r côd yma:

    pan caiff y cymeriad ei glicio
  cuddio

 • Profa dy brosiect. Alli di ddal ysbrydion os ydynt yn ymddangos? Os ydy e’n anodd i ddal ysbrydion, mae modd chwarae y gêm ar sgrin llawn trwy glicio ar y botwm yma:

  screenshot

Her: Ychwanegu sŵn

Wyt ti’n gallu gwneud sŵn bob tro mae’r ysbryd yn cael ei ddal?

Arbeda dy brosiect

Cam 4: Ychwanegu sgôr

Beth am wneud pethau yn fwy diddorol trwy gadw sgôr.

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • I gadw sgôr y chwareuwr, mae angen lle i’w roi e. Mae newidyn yn fan i gadw data sydd yn newid, fel sgôr.

  I greu newidyn newydd, clicia ar y tab ‘Sgriptiau’, dewisa ‘Data’ {.blockdata} yna clica ‘Creu Newidyn’

  screenshot

  Teipia ‘Sgôr’ fel enw y newidyn, gan wneud yn siwr ei fod ar gael ar gyfer pob ciplun, a clicia ‘Iawn’ i’w greu. Fyddi di yn gweld llawer o flociau côd mae modd defnyddio gyda dy newidyn ‘sgôr’ {.blockdata}.

  screenshot

  Byddi di hefyd yn gweld y sgôr ar ochr top chwith y llwyfan.

  screenshot

 • Pan mae gêm newydd yn dechrau (wrth glicio’r faner), fe ddylse ti osod sgôr y chwareuwr i 0:

  screenshot

 • Pryd bynnag mae ysbryd yn cael ei ddal, mae angen i ti ychwanegu 1 i sgôr y chwareuwr:

  screenshot

 • Rheda dy raglen eto i ddal rhai ysbrydion. Ydy dy sgôr yn newid?

Arbeda dy brosiect

Cam 5: Ychwanegu amserydd

Rwyt ti’n gallu gwneud y gêm yn fwy diddorol, wrth roi 10 eiliad i dy chwareuwr i ddal cymaint o ysbrydion ag sy’n bosib.

Rhestr wirio’r weithgaredd

 • Rwyt ti’n gallu defnyddio amrywiad arall i arbed yr amser sydd yn weddill. Clicia ar y llwyfan a chreu amrywiad newydd o’r enw ‘amser’:

  screenshot

 • Dyma sut ddylai’r amserydd weithio:

  • Fe ddylai’r amserydd ddechrau ar 10 eiliad;
  • Fe ddylai’r amserydd gyfrif lawr bob eiliad;
  • Fe ddylai’r gêm ddod i ben pan mae’r amserydd yn cyrraedd 0.

  Dyma’r côd i wneud hyn, mae modd ychwanegu hwn i’r llwyfan:

  screenshot

  Dyma sut rwyt ti’n ychwanegu y côd ‘ail-adrodd tan’{.blockcontrol}‘amser’{.blockdata}‘=0’{.blockoperators}:

  screenshot

 • Llusga y newidyn ‘amser’ i ochr dde y llwyfan. Rwyt ti hefyd yn gallu defnyddio clic-dde ar y newidyn a dewis ‘sgrin fawr’ i newid sut mae’r amser yn cael ei ddangos.

  screenshot

 • Gofyna i ffrind brofi dy gêm. Faint o bwyntiau mae nhw’n gallu sgorio? Os mae dy gêm di yn rhy hawdd, mae modd i ti:

  • Rhoi llai o amser i’r chwareuwr;
  • Gwneud i’r ysbryd ymddangos yn llai aml;
  • Gwneud yr ysbryd yn llai.

  Profa dy gêm nifer o weithiau nes dy fod yn hapus ei fod y lefel cywir o anodd.

Arbeda dy brosiect

Her: Mwy o wrthrychau

Wyt ti’n gallu ychwanegu mwy o wrthrychau i dy gêm?

screenshot

Bydd angen i ti feddwl am y gwrthrychau rwyt ti’n eu hychwanegu. Meddylia am:

 • Pa mor fawr yw e?
 • A fydd e’n ymddangos mwy neu llai aml na’r ysbrydion?
 • Beth fydd e’n edrych/swnio fel pan fydd yn cael ei ddal?
 • Faint o bwyntiau byddi di’n ennill (neu golli) am ei ddal?

Os wyt ti angen help i ychwanegu gwrthrych arall, galli di ail-ddefnyddio’r camau uchod!

Arbeda dy brosiect