מבוא

בפרויקט זה ילדים ילמדו לחבר בלוקים ליצירת אנימציה פשוטה

חומרי הלימוד

כדי לבצע את הפרויקט יש להשתמש בסקראצ’ 2 או לעשות גרסה וובית כאן
jumpto.cc/scratch-on
כדי להתקין תוכנה למחשב ולהשתמש בלי אינטרנט
jumpto.cc/scratch-off

גרסה מלאה של בפרויקט ניתן לראות
באינטרנט, או בלחיצה הורד חומרי לימוד

תכני לימוד

אתגרים

שאלות נפוצות

    go to x:(0) y:(0)

    set size to (100)%

    clear graphic effects