Úvod:

V tomto projekte sa deti naučia ako skombinovať bloky kódu tak, aby vytvorili jednoduchú animáciu.

Zdroje

Pre tento projekt by sa mal použiť Scratch 2. Scratch 2 môže byť použitý online na adrese jumpto.cc/scratch-on alebo môže byť stiahnutý z jumpto.cc/scratch-off a použitý offline.

Kompletnú verziu projektu môžeš nájsť online, alebo ju môžeš stiahnuť kliknutím na odkaz ‘Stiahnuť materiály projektu’ pre tento projekt, ktorý pozostáva z:

K dispozícii je aj verzia tohto projektu s predinštalovanými externými zdrojmi. Toto je k dispozícii online na adrese jumpto.cc/space-resources, alebo v stiahnuteľných projektových materiáloch, ktoré obsahujú:

Učebné ciele

Výzvy

Často kladené otázky

    choď na pozíciu x:(0) y:(0)

    nastav veľkosť na (100)%

    zruš grafické efekty