Úvod

Ideš sa naučiť ako naprogramovať vlastnú animáciu.

1. krok: Animácia vesmírnej lode

Urob vesmírnu loď, ktorá letí smerom k Zemi!

Zoznam úloh

 • Začni vytvorením nového Scratch projektu, v ktorom vymažeš postavu mačky, tak aby bol tvoj projekt prázdny. Online editor môžeš nájsť na stránke jumpto.cc/scratch-new.

 • Pridaj postavy vesmírnej lode (ang. ‘spaceship’) a Zeme (ang. ‘earth’) na svoju scénu. Taktiež pridaj hviezdy (ang. ‘stars’) ako pozadie. Tvoja scéna by mala vyzerať takto:

  screenshot

 • Klikni na postavu vesmírnej lode a potom na záložku ‘Kostýmy’.

  screenshot

 • Pomocou nástroja šípky označ obrázok. Následne otoč obrázok na stranu.

  screenshot

 • Pridaj tento kód k postave vesmírnej lodi:

  screenshot

  Zmeň čísla v blokoch kódu na čísla, ktoré sú znázornené na obrázku vyššie.

 • Klikni na blok kódu, čím ho spustíš. Mal by si sledovať ako sa vesmírna loď otáča a pohybuje smerom k stredu scény.

  screenshot

  Pozície x:(0) y:(0) označujú stred scény. Pozície x:(-150) y:(-150) označujú roh scény vľavo dole a pozície x:(150) y:(150) vpravo hore.

  screenshot

  Ak chceš vedieť súradnice bodu na scéne, presuň sa myšou na túto pozíciu a poznač si súradnice zobrazené pod scénou.

  screenshot

 • Vyskúšaj svoju animáciu. Klikni na zelenú vlajku priamo nad scénou.

  screenshot

Výzva: Zlepšenie animácie

Zmeň čísla vo svojom kóde pre animáciu:

 • Nech sa vesmírna loď pohybuje až kým sa nedotkne Zeme.
 • Nech vesmírna loď pri pohybe k Zemi spomaľuje.

Budeš musieť zmeniť čísla v tomto bloku:

  (1) sekúnd sa presúvaj na pozíciu x:(0) y:(0)

Ulož svoj projekt

2. krok: Animácia pomocou cyklu

Iným spôsobom ako animovať vesmírnu loď je prikázať jej, aby sa pohybovala po malých častiach viac krát za sebou.

Zoznam úloh

 • Vymaž blok kódu presúvaj sa na pozíciu. Klikni pravým tlačidlom myši na blok kódu a vyber ‘zruš’. Vymazať blok kódu môžeš aj jeho presunutím preč z oblasti pre kód do oblasti pre bloky.

  screenshot

 • Pridaj nasledujúcu časť namiesto vymazaného kódu:

  screenshot

  Blok opakuj sa používa na opakovanie niečoho veľa krát a je tiež známy ako cyklus.

 • Vyskúšaj svoj kód kliknutím na zelenú vlajku. Mal by si vidieť, že sa vesmírna loď pohybuje rovnako ako predtým.

 • Do cyklu môžeš pridať viac blokov, čím urobíš hru zaujímavejšou. Pridaj do cyklu blok zmeň efekt farba o 25 (zo sekcie ‘Vzhľad’) na opakované menenie farby vesmírnej lode počas pohybu:

  screenshot

 • Klikni na vlajku, aby si vyskúšal animáciu.

  screenshot

 • Urob svoju vesmírnu loď menšou, čím viac sa bude približovať k Zemi.

  screenshot

 • Otestuj svoju animáciu. Čo sa stane, ak klikneš na zelenú vlajku druhý krát? Štartuje tvoja vesmírna loď vo správnej veľkosti? Môžeš použiť nasledujúci blok na opravu animácie:

  nastav veľkosť na (100)%

Ulož svoj projekt

3. krok: Vznášajúca sa opica

Pridaj do svojej animácie opicu, ktorá sa stratila vo vesmíre!

Zoznam úloh

 • Začni pridaním postavy opice (ang. monkey) z knižnice.

  screenshot

 • Ak klikneš na novú postavu opice a následne na ‘Kostýmy’, môžeš zmeniť to, ako opica vyzerá. Klikni na nástroj ‘elipsa’ a nakresli bielu helmu okolo hlavy opice.

  screenshot

 • Teraz klikni na ‘Scenáre’ a pridaj túto časť kódu k opici, aby sa stále pomaly otáčala:

    po kliknutí na ⚑
  stále opakuj
    otoč sa o ↻ (1) stupňov
  end

  Blok opakuj stále je cyklus, ktorý ale nikdy nekončí.

 • Otestuj postavu opice kliknutím na zelenú vlajku. Na ukončenie animácie klikni na červené tlačidlo vedľa vlajky.

  screenshot

4. krok: Odrážajúce sa asteroidy

Pridaj do svojej animácie pár vznášajúcich sa vesmírnych kameňov.

Zoznam úloh

 • Pridaj kameň (v ang. ‘rock’) do svojej animácie.

  screenshot

 • Pridaj k postave kameňa tento kód, aby sa kameň odrážal od okrajov scény:

  po kliknutí na ⚑
natoč sa ku [Zem v]]
stále opakuj
  posuň sa o (2) krokov
  ak narazíš na okraj, odraz sa

 • Klikni na vlajku, aby si otestoval asteroid. Odráža sa od okrajov scény?

5. krok: Žiariace hviezdy

Nakombinuj cykly, aby si vytvoril žiariace hviezdy.

Zoznam úloh

 • Pridaj hviezdu (v ang. ‘star’) do svojej animácie.

  screenshot

 • Pridaj k postave hviezdy tento kód:

  screenshot

 • Otestuj svoju animáciu kliknutím na zelenú vlajku. Čo robí kód? Hviezda sa 20 krát zväčší a potom sa 20 krát zmenší na pôvodnú veľkosť. Tieto dva cykly sú vnútri cyklu opakuj stále, takže sa animácia stále opakuje.

Ulož svoj projekt

Výzva: Vytvor svoju vlastnú animáciu

Zastav animáciu a klikni na ‘Súbor’, potom na ‘Nový’ na vytvorenie nového projektu.

Použi to, čo si sa naučil v tomto projekte, aby si vytvoril vlastnú animáciu. Môže to byť čokoľvek. Tu je pár príkladov:

screenshot

Ulož svoj projekt