Úvod:

V tomto projekte sa deti naučia ako používať premenné na ukladanie dát v ich programe.

Zdroje

Pre tento projekt by sa mal použiť Scratch 2. Scratch 2 môže byť použitý online na adrese jumpto.cc/scratch-on alebo môže byť stiahnutý z jumpto.cc/scratch-off a použitý offline.

Kompletnú verziu projektu môžeš nájsť online, alebo ju môžeš stiahnuť kliknutím na odkaz ‘Stiahnuť materiály projektu’ pre tento projekt, ktorý pozostáva z:

Učebné ciele

Výzvy

Často kladené otázky

screenshot