Úvod:

V tomto projekte sa deti naučia vysielať správy medzi postavami.

Zdroje

Pre tento projekt by sa mal použiť Scratch 2. Scratch 2 môže byť použitý online na adrese jumpto.cc/scratch-on alebo môže byť stiahnutý z jumpto.cc/scratch-off a použitý offline.

Kompletnú verziu projektu môžeš nájsť online, alebo ju môžeš stiahnuť kliknutím na odkaz ‘Stiahnuť materiály projektu’ pre tento projekt, ktorý pozostáva z:

K dispozícii je aj verzia tohto projektu s nainštalovanými externými zdrojmi. Je k dispozícii online na jumpto.cc/paintbox-resources, alebo na stiahnutie v projektových materiáloch, ktoré obsahujú:

Tento odkaz obsahuje aj priečinok ‘Project Resources’, ktorý zahŕňa obrázky potrebné pre deti na dokončenie projektu. Ubezpeč sa, že každé dieťa má prístup k týmto zdrojom.

Zdroje projektu:

Učebné ciele

Výzvy

Často kladené otázky