Úvod

V tomto projekte si vytvoríš svoj vlastný program na kreslenie!

1.krok: Vytvorenie ceruzky

Vytvor ceruzku, ktorou budeš môcť kresliť na scénu.

Zoznam úloh

 • Začni vytvorením nového Scratch projektu, v ktorom vymažeš postavu mačky, aby bol tvoj projekt prázdny. Online editor môžeš nájsť na stránke jumpto.cc/scratch-new.

 • Pridaj ceruzku do svojho projektu.

  screenshot

 • Klikni na ‘Kostýmy’ a vymaž kostým ‘pencil-b’.

  screenshot

 • Premenuj kostým na ‘ceruzka-modrá’ a použi nástroj ‘vyfarbi útvar’ na zafarbenie ceruzky na modro.

  screenshot

 • Na kreslenie budeš používať myš. Aby ceruzka neustále nasledovala myš, použi blok stále opakuj a vlož tento kód k ceruzke:

    po kliknutí na ⚑
  stále opakuj
   choď na [myš v]
  end

 • Vyskúšaj svoj kód kliknutím na zelenú vlajku a pohybovaním myši po scéne. Funguje to ako si očakával?

 • Všimol si si, že myš nasleduje stred ceruzky a nie jej špičku?

  screenshot

  Aby si to napravil, klikni na kostým ‘ceruzka-modrá’ a následne klikni na ‘Nastav stred kostýmu’.

  screenshot

 • Všimni si krížik, ktorý sa objavil na kostýme. Klikni tesne pod špičku ceruzky, čím nastavíš tento bod ako stred kostýmu.

  screenshot

 • Klikni na záložku ‘Scenáre’ a vyskúšaj ceruzku znova. Funguje lepšie než predtým?

 • Teraz nechaj ceruzku kresliť, ak je stisnuté tlačidlo myši. Tento kód pridaj k postave ceruzky:

  screenshot

 • Znova otestuj svoj kód. Tentokrát pohybuj myšou po scéne so stlačeným tlačidlom. Dokážeš kresliť so svojou ceruzkou?

  screenshot

Ulož svoj projekt

2. krok: Farbičky

Pridaj do svojho projektu ceruzky rôznych farieb, aby si používateľ mohol medzi nimi vyberať!

Zoznam úloh

 • Klikni na postavu ceruzky, potom na ‘Kostýmy’ a duplikuj kostým ‘ceruzka-modrá’.

  screenshot

 • Premenuj nový kostým na ‘ceruzka-zelená’ a vymaľuj ju na zeleno.

  screenshot

 • Vytvor dve nové postavy, ktoré budú slúžiť na výber modrej a zelenej ceruzky.

  screenshot

 • Keď klikneš na zelené tlačidlo, pošli všetkým správu, na ktorú zareaguje ceruzka a zmení farbu kostýmu.

  Najprv pridaj tento kód k zelenému tlačidlu:

    po kliknutí na mňa
  pošli všetkým správu [zelená v]

  Keď chceš vytvoriť blok pošli všetkým správu, klikni na šípku dole a zvoľ ‘nová správa…’.

  screenshot

  Potom môžeš napísať ‘zelená’ na vytvorenie novej správy.

  screenshot

 • Teraz môžeš povedať postave ceruzky čo má urobiť, ak takúto správu dostane. Nasledujúci kód vlož k postave ceruzky:

    po obdržaní správy [zelená v]
  zmeň kostým na [ceruzka-zelená v]
  nastav farbu pera na [#00ff00]

  Pre nastavenie farby v bloku, klikni na farebný štvorček v bloku nastav farbu pera a následne klikni na zelené tlačidlo v scéne, aby sa nastavila rovnaká farba.

 • Teraz môžeš urobiť to isté pre modré tlačidlo pridaním nasledujúceho kódu k modrému tlačidlu:

    po kliknutí na mňa
  pošli všetkým správu [modrá v]

  …a pridaním tohto kódu k postave ceruzky:

    po obdržaní správy [modrá v]
  zmeň kostým na [ceruzka-modrá v]
  nastav farbu pera na [#0000ff]

 • Nakoniec potrebuješ povedať svojej ceruzke, aký kostým a farbu má zvoliť pri zmazaní plochy a začatí nového projektu. Pridaj tento kód na začiatok kódu ceruzky za blok po kliknutí na ⚑ (pred cyklus stále opakuj):

    zmaž plochu
  zmeň kostým na [ceruzka-modrá v]
  nastav farbu pera na [#0000ff]

  Ak chceš, môžeš si na začiatok zvoliť aj inú farbu ceruzky!

 • Vyskúšaj svoj projekt. Môžeš prepínať medzi modrými a zelenými ceruzkami?

  screenshot

Ulož svoj projekt

3. krok: Chyby

Niekedy sa stávajú chyby, preto pridaj do svojho projektu tlačidlo ‘zmazať’ a gumu!

Zoznam úloh

 • Pridaj tlačilo na vymazanie plochy scény. Urobíš to pridaním písmena X s názvom postavy ‘X-block’ na scénu a zafarbením ho na červeno.

  screenshot

 • Pridaj nasledujúci kód k svojmu novému tlačidlu na vymazávanie plochy po jeho kliknutí.

    po kliknutí na mňa
  zmaž plochu

  Všimni si, že na vyčistenie plochy nepotrebuješ posielať správu ako tomu bolo predtým.

 • Vytvor gumu. Ak ti tvoj vedúci klubu dal zdrojový priečinok, klikni na načítanie ‘…zo súboru’ a pridaj obrázok ‘eraser.svg’.

  screenshot

  Ak obrázok ‘eraser.svg’ nemáš, nakresli si namiesto toho novú bielu ceruzku!

 • Do scény pridaj svoj obrázok gumy aj tlačidla ‘zmazať’. Tvoja scéna by mala vyzerať takto:

  screenshot

 • K postave gumy pridaj nasledujúci kód, aby si povedal ceruzke, že sa má zmeniť na gumu.

    po kliknutí na mňa
  pošli všetkým správu [guma v]

 • Keď ceruzka dostane túto správu, môžeš z nej urobiť gumu zmenením kostýmu na kostým gumy a zmenou farby na rovnakú farbu ako má scéna!

    po obdržaní správy [guma v]
  zmeň kostým na [guma v]
  nastav farbu pera na [#FFFFFF]

 • Otestuj svoj projekt, aby si videl či guma a vyčistenie plochy scény fungujú.

  screenshot

 • Je tu ešte jeden problém s ceruzkou. Teraz dokážeš kresliť kdekoľvek na scéne, vrátane tlačidiel na výber farby!

  screenshot

  Na napravenie tohto problému musíš povedať ceruzke, aby kreslila iba ak je stlačené tlačidlo myši a ak je y-pozícia myši väčšia ako -120 (súradnica myši y> -120). Zmeň blok ak ceruzky takto:

  screenshot

 • Otestuj svoj projekt. Teraz by si nemal byť schopný kresliť v blízkosti tlačidiel pre výber.

  screenshot

Ulož svoj projekt

4. krok: Zmena šírky ceruzky

Umožni používateľovi kresliť rôzne hrubou ceruzkou.

Zoznam úloh

 • Najprv pridaj novú premennú s názvom ‘šírka’. Ak nevieš ako, pozri si projekt ‘Lovci duchov’, ktorý by ti mohol pomôcť.

 • Pridaj tento riadok dovnútra cyklu stále opakuj v kóde ceruzky:

    nastav hrúbku pera na (šírka)

  Tvoja hrúbka ceruzky sa teraz bude opakovane nastavovať na hodnotu premennej ‘šírka’.

 • Môžeš meniť číslo uložené v premennej kliknutím pravým tlačidlom myši na premennú v scéne a vybratím ‘ako posúvač’.

  screenshot

  Teraz môžeš potiahnutím posuvníka pod premennou zmeniť jej hodnotu.

  screenshot

 • Vyskúšaj projekt a sleduj, či dokážeš zmeniť hrúbku ceruzky.

  screenshot

  Ak chceš, môžeš nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu šírky ceruzky. Ak to chceš urobiť, klikni pravým tlačidlom myši na premennú a vybratím ‘nastav min a max posúvača’. Nastav minimálnu a maximálnu hodnotu premennej na niečo rozumnejšie, ako 1 a 20.

  screenshot

  Pokračuj v testovaní premennej šírky, kým nebudeš spokojný.

Ulož svoj projekt

Výzva: Skratky

Môžeš si vytvoriť klávesové skratky pre nejaký príkaz. Napríklad:

 • m = prepnutie na modrú ceruzku
 • z = prepnutie na zelenú ceruzku
 • g = zmena ceruzky na gumu
 • x = vymazanie plochy

Môžeš dokonca dovoliť používateľovi zmeniť šírku ceruzky pomocou šípok na klávesnici!

Ulož svoj projekt

Výzva: Viac ceruziek

Môžeš pridať červenú, žltú, čiernu ceruzku do svojho projektu. Nezabudni k nim pridať aj klávesové skratky!

Dokážeš použiť svoje farebné ceruzky na kreslenie obrázkov?

screenshot