Úvod:

V tomto projekte sa deti naučia ako môžu postavy vnímať prostredie.

Zdroje

Pre tento projekt by mal byť použitý Scratch 2. Scratch 2 je dostupný aj online na jumpto.cc/scratch-on alebo aj offline na jumpto.cc/scratch-off.

Kompletnu verziu tohto projektu môžeš nájsť online, alebo si ju môžeš stiahnuť kliknutím na odkaz ‘Download Project Materials’ v tomto projekte, ktorý obsahuje:

Tam je taktiež verzia projektu s externými zdrojmi už načítanými. Je dostupná na jumpto.cc/boatrace-resources, alebo k stiahnutiu s projektovými materiálmi, ktorá obsahuje:

Tento odkaz obsahuje taktiež priečinok ‘Project Resources’, ktorý zahŕňa obrázky potrebné pre deti k dokončeniu projektu. Buď si istý, že každé dieťa má prístup k týmto zdrojom.

Projektové zdroje:

Učebné ciele

Výzvy

Často kladené otázky