Úvod

V tomto projekte sa naučíš ako vytvoriť hru, v ktorej budeš použitím myši navigovať loďku na pustý ostrov.

1. krok: Plánovanie hry

Zoznam úloh

 • Začni vytvorením nového Scratch projektu, v ktorom odstrániš postavu mačky, aby bol projekt prázdny. Do online Scratch editoru sa môžeš dostať kliknutím na tento odkaz.

 • Klikni na pozadie scény a vytvor si svoj level. Mal by si pridať tieto veci:
  • Drevené steny, ktorým sa musí loďka vyhnúť;
  • Pustý ostrov, na ktorý sa musí dostať.

  Takto by to malo vyzerať:

  screenshot

2. krok: Ovládanie loďky

Zoznam úloh

 • Ak ti dal učiteľ zdrojový priečinok, klikni na ‘Načítaj postavu zo súboru’ a pridaj ‘boat.png’ obrázok. Mal by si natočiť, zmenšiť a dať postavu na začiatočnú pozíciu.

  screenshot

  Ak nemáš boat.png obrázok, môžeš si ho nakresliť.

 • Takto budeš ovládať loďku pomocou myši. Pridaj tento kód k postave loďky:

po kliknutí na ⚑
natoč sa smerom (0 v)
choď na pozíciu x:(-190) y:(-150)
stále opakuj
  natoč sa ku [kurzor myši v]
  posuň sa o (1) krokov
end

 • Otestuj loďku kliknutím na vlajku a pohybom myši. Nasleduje loďka myš?
  screenshot

 • Čo sa stane, ak loďka dosiahne kurzor myši?

  Aby si to napravil, potrebuješ pridať ak blok do svojho kódu. Loďka sa musí pohnúť len ak je vzdialená od kurzora viac ako 5 pixelov.

  screenshot

 • Otestuj loďku znova, aby si sa presvedčil, či je problém odstránený.

Ulož svoj projekt

3. krok: Narazenie!

Tvoja loďka sa môže plaviť cez drevené bariéry. Naprav to!

Zoznam úloh

 • Budeš potrebovať 2 kostýmy pre tvoju loďku. Jeden normálny a jeden reprezentujúci poškodenú loďku. Skopíruj prvý kostým a pomenuj ich ‘normalny’ a ‘narazeny’.

 • Klikni na ‘normalny’ kostým a vyber nástroj ‘označ’. Rozkúskuj časti loďky a pridaj im aj rotáciu. Teraz loďka vyzerá ako po náraze.

  screenshot

 • Pridaj tento kód k loďke, dovnútra opakuj stále bloku. Zapríčiní to poškodenie keď sa loďka dotkne niektorej drevenej steny:

ak <dotýka sa farby [#603C15]?> tak
  zmeň kostým na [narazeny v]
  hovor [Nieee!] ďalších (1) sekúnd
  zmeň kostým na [normalny v]
  natoč sa smerom (0 v)
  choď na pozíciu x:(-215) y:(-160)
end

Tento kód je vo vnútri opakuj stále bloku, takže kód stále kontroluje, či loďka nenarazila.

 • Mal by si si byť istý, že tvoja loďka má stále na začiatku nastavený ‘normalny’ kostým.

  • Teraz keď sa skúšaš plaviť pomedzi drevené bariéry, mal by si vidieť, že loďka sa po náraze vráti späť na štart.

  screenshot

Ulož svoj projekt

Výzva: Víťazstvo!

Dokážeš pridať ďalší ak blok do svojho kódu tak, aby hráč vyhral keď sa dostane na ostrov?

Keď loďka dosiahne žltý ostrov, mal by vyskočit text ‘YEAH!’ a potom by sa mala hra zastaviť. Potrebuješ k tomu tento kód:

hovor [YEAH!] ďalších (1) sekúnd
zastav [všetko v]

screenshot

Ulož svoj projekt

Výzva: Zvukové efekty

Môžeš pridať zvukové efekty do svojej hry, keď loďka narazí, alebo keď dosiahne ostrov na konci. Dokonca môžeš pridať hudbu do pozadia (pozri predchádzajúci projekt ‘Rock Band’, ktorý ti môže pomôcť).

Ulož svoj projekt

4. krok: Preteky na čas

Poďme pridať časovač do tvojej hry, aby hráč dosiahol ostrov čo najrýchlejšie.

Zoznam úloh

 • Pridaj novú premennú cas do tvojej scény. Môžeš taktiež zmeniť zobrazenie svojej premennej. Ak potrebuješ pomôcť, pozri sa na projekt ‘Balloons’.

  screenshot

 • Pridaj tento kód do svojej scény, aby časovač mohol počítať pokiaľ loďka nedosiahne ostrov:

  po kliknutí na ⚑
nastav [cas v] na [0]
stále opakuj
počkaj (0.1) sekúnd
zmeň [cas v] o (0.1)
end

 • To je všetko! Otestuj svoju hru a sleduj ako rýchlo dosiahneš ostrov!
  screenshot

Ulož svoj projekt

5. krok: Prekážky a vylepšenia

Táto hra je príliš jednoduchá - poďme pridať doplnky, aby bola zaujímavejšia.

Zoznam úloh

 • Najprv poďme pridať nejaké ‘vylepšenia’ do hry, ktoré zrýchlia loďku. Uprav scénu pozadia a pridaj nejaké biele zrýchľujúce šípky.

  screenshot

 • Teraz môžeš pridať kód do scény loďky k opakuj stále bloku, ktorý pridá 2 extra kroky keď sa loďka dotkne šípky.

  ak <dotýka sa farby [#FFFFFF]?> tak
posuň sa o (3) krokov
end

 • Môžeš taktiež pridať rotačnú bránu, ktorej sa musí loďka vyhnúť. Pridaj novú postavu nazvanú ‘brána’, ktorá vyzerá nasledovne:

  screenshot

  Buď si istý, že farba brány je rovnaká ako drevené bariéry.

 • Nastav stred brány.

  screenshot

 • Pridaj kód k tvojej bráne do opakuj stále bloku, aby sa otáčala pomaly.

 • Otestuj hru. Mal by si tam mať otáčajúcu bránu, ktorej sa musíš vyhnúť.

  screenshot

Ulož svoj projekt

Výzva: Viac prekážok!

Dokážeš pridať viac prekážok do svojej hry? Tu sú nejaké nápady:

 • Mohol by si pridať zelený sliz, ktorý spomalí hráča, keď sa ho dotkne. Môžeš na to použiť čakaj blok:

  počkaj (0.05) sekúnd

screenshot

 • Môžeš pridať pohybujúce sa objekty ako napríklad žralok alebo poleno!

screenshot

Tento blok ti môže pomôcť:

posuň sa o (1) krokov
ak narazíš na okraj, odraz sa

Ak tvoj nový objekt nie je hnedý, budeš musieť pridať ku kódu loďky toto:

ak <<dotýka sa farby [#603C15]?> alebo <dotýka sa [zralok v]?>> tak
end

Ulož svoj projekt

Výzva: Viac lodiek!

Dokážeš spustiť hru na závod pre 2 hráčov?

 • Skopíruj loďku, premenuj na ‘Hráč 2’ a zmeň jej farbu.

screenshot

 • Zmeň začiatočnú pozíciu druhého hráča týmto kódom:

choď na pozíciu x:(-190) y:(-150)

 • Zmaž kód, ktorý používa myš na ovládanie loďky:

  ak <(vzdialenosť od [kurzor myši v]) > [5]> tak
natoč sa ku [kurzor myši v]
posuň sa o (1) krokov
end

…a nahraď ho kódom, ktorý by ovládal loďku pomocou šípok.

Tento kód potrebuješ aby sa loďka hýbala dopredu:

ak <je kláves [šípka hore v] stlačený?> tak
  posuň sa o (1) krokov
end

Takisto budeš potrebovať kód pre zatočenie loďky, keď stláčaš šípky vpravo a vľavo.

Ulož svoj projekt

Výzva: Viac levelov!

Dokážeš vytvoriť dodatočné pozadia, z ktorých by si mohol hráč vyberať?

po stlačení klávesu [medzerník v]
nasledujúce pozadie

Ulož svoj projekt