Úvod:

V tomto projekte sa deti naučia ako pridať zvuky a pesničky k ich projektom, ako aj programovať kostýmy postáv.

Zdroje

Pre tento projekt by mal byť použitý Scratch 2. Scratch 2 je dostupný aj online na jumpto.cc/scratch-on alebo aj offline na jumpto.cc/scratch-off.

Kompletnú verziu tohto projektu môžeš nájsť online, alebo si ju môžeš stiahnuť kliknutím na odkaz ‘Download Project Materials’ v tomto projekte, ktorý obsahuje:

Učebné ciele

Výzvy

Často kladené otázky