Úvod

V tomto projekte sa deti naučia, ako vytvoriť hru, v ktorej musí hráč zachytiť farebný bod príslušnou časťou kontrolóra.

Zdroje

Pre tento projekt by sa mal použiť Scratch 2. Scratch 2 môže byť použitý online na adrese jumpto.cc/scratch-on alebo môže byť stiahnutý z jumpto.cc/scratch-off a použitý offline.

Kompletnú verziu projektu môžeš nájsť online, alebo ju môžeš stiahnuť kliknutím na odkaz ‘Download Project Materials’ pre tento projekt, ktorý pozostáva z:

K dispozícii je aj verzia tohto projektu s predinštalovanými externými zdrojmi. Je k dispozícii online na jumpto.cc/dots-resources, alebo v stiahnuteľných projektových materiáloch, ktoré obsahujú:

Tento odkaz obsahuje aj priečinok ‘Project Resources’, ktorý pozostáva z obrázkov, ktoré budú deti potrebovať na dokončenie projektu. Uisti sa, že každé dieťa má prístup ku kópii týchto zdrojov.

Zoznam zdrojov projektu:

Učebné ciele

Výzvy