Úvod

V tomto projekte sa naučíš, ako vytvoriť hru, v ktorej musíš pospájať farebné bodky so správnou časťou ovládača.

1. krok: Vytvorenie ovládača

Začni s vytvorením ovládača, pomocou ktorého budeš zbierať bodky.

Zoznam úloh

 • Začni vytvorením nového Scratch projektu, v ktorom odstrániš postavu mačky, aby bol projekt prázdny. Do online Scratch editoru sa môžeš dostať kliknutím na jumpto.cc/scratch-new.

 • Ak ti dal učiteľ ‘Zdrojovy’ priečinok, klikni na ‘Načítaj postavu zo súboru’ a pridaj ‘controller.svg’ obrázok. Mal by si psotavu presunúť do stredu scény.

  screenshot

  Ak tento obrázok nemáš, môžeš si ho nakresliť sám!

 • Zatoč ovládačom doprava, keď stlačíš šípku doprava:

  po kliknutí na ⚑
stále opakuj
  ak <je kláves [šípka vpravo v] stlačený?> tak
    otoč sa o ↻ (3) stupňov
  end
end

 • Otestuj ovládač – mal by sa otáčať doprava.

Ulož svoj projekt

Výzva: Rotácia doľava

Dokážeš doplniť funkciu otáčania doľava pre tvoj ovládač?

Ulož svoj projekt

2. krok: Zbieranie bodiek

Poďme pridať nejaké bodky, ktoré môžeš s ovládačom zbierať.

Zoznam úloh

 • Vytvor novú postavu s názvom ‘cervena’. Táto postava by mala byť reprezentovaná malou červenou bodkou.

  screenshot

 • Pridaj tento scenár k tvojej ‘cervenej’ bodke aby si mohol vytvoriť nový klon každých niekoľko sekúnd:

  po kliknutí na ⚑
počkaj (2) sekúnd
stále opakuj
  naklonuj [seba v]
  počkaj (vyber náhodné číslo od (5) do (10)) sekúnd
end

 • Keď vytvoríš klon bodky, potrebuješ ho umiestniť do jedného zo štyroch rohov.

  screenshot

  Aby si to mohol spraviť, najprv vytvor zoznam premenných s názvom zaciatocne pozicie a klikni na (+) pre pridanie hodnôt -180 a 180.

  screenshot

 • Tieto 2 zoznamy položiek môžeš použiť pre náhodný výber rohu danej scény. Pridaj tento kód k postave ‘bodky’ , a tak sa každý nový klon bodky vytvorí v ľubovoľnom rohu a potom sa bude pomaly blížiť k ovládaču.

  keď štartujem ako klon
choď na pozíciu x:(prvok (random v) z [zaciatocne pozicie v]) y:(prvok (random v) z [zaciatocne pozicie v])
natoč sa ku [ovladac v]
ukáž sa
opakuj pokiaľ nenastane <dotýka sa [ovladac v]?>
  posuň sa o (1) krokov
end

  Kód vyššie vyberie buď -180 alebo 180 pre x a y pozície, čo znamená, že každý klon vyštartuje z jedného rohu danej scény.

 • Otestuj svoj projekt. Mal by si vidieť veľa červených bodiek, ktoré sa objavujú v rohoch scény a pohybujú sa pomaly do stredu k ovládaču.

  screenshot

 • Vytvor 2 nové premenné:zivot a score.

 • Pridaj kód do scény, kde nastavíšzivot na hodnotu 3 a score na hodnotu 0, ktoré sa zobrazia pri spustení hry.

 • Teraz potrebuješ pridať kód na koniec tvojej červenej bodky k časti: keď štartujem ako klon , tu bude 1 pridaná k score hráča ak sú farby rovnaké, ak nie, tak 1 bude odobraná z premennejzivot .

  posuň sa o (5) krokov
ak <dotýka sa farby [#FF0000]?> tak
  zmeň [score v] o (1)
  zahraj zvuk [pop v]
inak
  zmeň [zivot v] o (-1)
  zahraj zvuk [laser1 v]
end
zmaž tento klon

 • Tento kód pridaj na koniec scenára v časti scéna. Spôsobí koniec hry, keď hráč stratí všetky životy:

  počkaj kým nenastane <(zivot) < [1]>
zastav [všetko v]

 • Otestuj svoju hru aby si si bol istý, že kód funguje podľa očakávania.

Ulož svoj projekt

Výzva: Viac bodiek

Zduplikuj svoju ‘cervenu’ bodku dvakrát, a zmeň im mená na ‘zlta’ a ‘modra’.

screenshot

Uprav tieto postavy (vrátane ich kódu), tak aby každá farebná bodka bola totožná s farbou na ovládači. Nezabudni otestovať projekt, aby si si bol istý, že získavaš score a strácaš životy v pravý čas, a že tvoja hra nie je príliš jednoduchá, alebo naopak príliš ťažká!

screenshot

Uložte svoj projekt

3. krok: Zvyšovanie náročnosti

Urob hru zložitejšou, čím dlhšie hráč prežíva, tým je oneskorenie objavovania sa bodiek menšie.

Zoznam úloh

 • Vytvoríš novú premennú s názvom oneskorenie.

 • Na tvojej scéne vytvor nový skript, ktorý nastaví oneskorenie na vysoké číslo a potom pomaly znižuj čas oneskorenia.

    po kliknutí na ⚑
    nastav [oneskoreniev] na (8)
    opakuj pokiaľ nenastane <(oneskorenie) = (2)>
      počkaj (10) sekúnd
      zmeň [oneskorenie v] o (-0.5)
    end

  Všimni si, že je to veľmi podobné tomu ako pracuje herný časovač.

 • Nakoniec, môžeš použiť túto premennú oneskorenie vo svojich postavách červených, žltých a modrých bodiek. Odstráň kód, ktorý očakáva náhodný počet sekúnd medzi vytváraním klonov a nahraď ho tvojou novou premennou oneskorenie :

    počkaj (oneskorenie) sekúnd

 • Vyskúšaj tvoju novú premennú oneskorenie a skontroluj, či sa oneskorenie medzi bodkami pomaly znižuje. Funguje to takto pre všetky 3 farebné bodky? Vidíš hodnotu premennej oneskorenie sa znižovať?

Ulož svoj projekt

Výzva: Rýchlejší pohyb bodiek

Môžeš zlepšiť svoju hru pridaním premennej rychlost tak, aby sa bodky začali pohybovať po krokoch a stále rýchlejšie a rýchlejšie? Bude to fungovať veľmi podobne ako premenná oneskorenie použitá vyššie a môžeš použiť tento kód, ktorý ti pomôže.

Ulož svoj projekt

4. krok: Vysoké skóre

Ulož si svoje vysoké skóre, aby hráči mohli vidieť akí sú dobrí.

Zoznam úloh

 • Vytvor novú premennú s názvom vysoke score.

 • Vyber si svoju scénu a vytvor nový vlastný blok nazvaný skontroluj vysoke score.

  screenshot

 • Tesne pred koniec hry vlož svoj vlastný blok.

  screenshot

 • Pridaj kód do vlastného bloku, aby si uložil aktuálne skóre v premennej score ako najvyššie skóre v premennej vysoke score pomocou ak ak je to najvyššie skóre:

    blok [skontroluj vysoke score]
  ak <(score) > (vysoke score)> tak
    nastav [vysoke score v] na (score)
  end

 • Vyskúšaj kód, ktorý si pridal. Zahraj si svoju hru a over, či sa vysoke score správne aktualizuje.

Ulož svoj projekt

Výzva: Zlepši svoju hru!

Môžeš popremýšľať ako zlepšiť svoju hru. Tak napríklad môžeš vytvoriť špeciálne bodky, ktoré:

 • zdvojnásobia tvojho skóre;
 • bodky spomalia;
 • skryjú sa všetky ostatné bodky na obrazovke!

Ulož svoj projekt

Výzva: Herné menu

Môžeš do hry pridať menu (s tlačidlami)? Môžeš pridať obrazovku s inštrukciami alebo samostatnú obrazovku na zobrazenie vysokého skóre. Ak potrebuješ pomoc, pomôže ti projekt “Brain Game”.