Увод:

У овом пројекту деца ће учити како се променљиве користе за чување података у програму.

Ресурси

За овај пројекат неопходан је Scratch 2. Ова апликацијa се може користити онлајн на адреси jumpto.cc/scratch-on, или преузети са адресе jumpto.cc/scratch-off и користити тамо где не постоји веза са Интернетом.

Завршену верзију овог пројекта можете пронаћи на адреси online, или је преузети преко линка ‘Download Project Materials’ за пројекат који садржи:

Наставни циљеви

Изазови

Честа питања

screenshot