TILL INSTRUKTÖRERNA

(Whack-a-Witch)

Introduktion

Det här projektet är som spelet Whack-a-Mole. Du får poäng för att träffa häxorna som kommer upp på skärmen. Målet är att få så många poäng som möjligt på 30 sekunder!

Färdigheter

Det här projektet täcker:

 • Att sätta en variabel
 • Loopar
 • Poänghållning

Material

Det här projektet använder material som finns i mapparna “Scratch Backgrounds” och “Costumes”

Scratchkort som behövs

 • Poänghållning
 • Tidtagning
 • Animation

Övningar

 • Steg 1: Skapa en flygande häxa
 • Steg 2: Få häxan att dyka upp och försvinna slumpvist
 • Steg 3: Få häxan att försvinna när hon klickas på
 • Steg 4: Lägg till poängtavla och tidtagare

Utmaningar

 1. Lägg till fler häxor