TILL INSTRUKTÖRERNA

(Den enarmade banditen)

Introduktion:

I det här spelet finns tre sprites som ändrar klädslar. Du ska stoppa dem när de visar samma bild (som en enarmad bandit!).

Färdigheter

Det här projektet täcker

  • Att byta klädsel
  • Att köra en loop
  • Att stoppa en loop genom att klicka

Material

Det här projektet använder sig bara av standardbilder som finns inom Scratch.

Scratchkort som behövs:

Sända ut meddelanden

Övningar

  • Steg 1: Skapa en sprite som byter klädsel
  • Steg 2: Få bilden att ändras
  • Steg 3: Få den att stoppa när man klickar på den
  • Steg 4: Skapa de andra spritearna

Utmaningar

  1. Göra spelet svårare
  2. Göra så att spelet blir svårare och lättare med tiden
  3. Kontrollera när alla sprites har fått samma klädsel