TILL INSTRUKTÖRERNA

(Vad är det där?)

Introduktion

Ett slumpvist valt föremål visas på svarta tavlan, fast alldeles otydligt. Du ska gissa vad det är genom att klicka på rätt bild under. Ju fortare du gissar, desto högre poäng får du!

Färdigheter

Det här projektet täcker

 • Poänghållning
 • Byta klädsel och utseende
 • Sätta ett slumpvist svar
 • Känna av ett klick och se om rätt sprite klickats på
 • Sända ut meddelanden

Material

Det här projektet använder material som finns i mapparna “Scratch Backgrounds” och “Costumes”

Scratchkort som behövs:

Tidtagning

Övningar

Steg 1: Få olika saker att visas på svarta tavlan

Steg 2: Gör bilderna otydliga

Steg 3: Låt spelaren gissa vad bilden föreställer

Utmaningar

 1. Göra spelet svårare eller lättare
 2. Lägga på olika förvrängningseffekter för varje spelomgång
 3. Låta spelet ha flera rundor
 4. Göra senare rundor svårare
 5. Fortsätta spelet tills spelaren gissar fel
 6. Göra spelet svårare eller lättare beroende på hur bra det går för spelaren
 7. Hålla koll på högsta poängen
 8. Göra felgissningar dyra