Introduktion

I det här projektet kommer du att designa och skapa ett eget spel för dig och dina vänner!
Du måste tänka på spelets olika delar och planera dina idéer innan du börjar lägga in det i Scratch. Du kan använda idéer från Scratchkort och tidigare projekt som hjälp.

STEG 1: Planera ditt spel

Vad är syftet med spelet? (Till exempel, syftet med Felix & Herbert var att undvika att bli fångad av katten.) Det kan vara bra att försöka komma på så många idéer du kan och sen välja den bästa. Du kan brainstorma med en kompis eller arbeta på egen hand. Skriv ner alla idéer nedan och välj den bästa.

STEG 2: Designa dina karaktärer

Vilka karaktärer ska vara med i ditt spel? Rita dem i rutan nedan. Om de behöver olika klädslar, se till att du ritar dessa också. Fråga om mer papper om du behöver det.

STEG 3: Designa din scen

Hur ska scenen se ut? Rita det nedan. Kom ihåg att tänka på hur karaktärerna ska kunna interagera med den.

STEG 4: Hur fungerar ditt spel?

Hur ska man få poäng? Hur vinner man spelet? Hur många spelare ska man vara? Ska det finnas en timer?
Hur ska man kontrollera spelet? Ska du t.ex. klicka med musknappen eller slå på tangentbordet? Behöver du olika ljudeffekter? I så fall, vilka?
Besvara dessa frågor i utrymmet nedan:

STEG 5: Bygg spelet

Nu är det dags att börja skriva scripts som ska göra att ditt spel fungerar.

Saker att komma ihåg:

  1. Du kan alltid titta på Scratchkorten och på spelen som du redan har byggt.
  2. Kom ihåg att testa ditt projekt och att spara spelet med jämna mellanrum.
  3. Var kreativ!