TILL INSTRUKTÖRERNA

(Skapa ditt eget spel)

Introduktion:

I det här projektet ska du designa och skapa ett spel för dig och dina vänner!
Du måste tänka på spelets olika delar och planera dina idéer innan du börjar lägga in det i Scratch. Du kan använda idéer från Scratchkort och tidigare projekt som hjälp.

Färdigheter

Det här projektet täcker

  • Design
  • Planering
  • Fixa buggar

Material

Barnen kommer att designa sitt eget material vilket inkluderar karaktärer, scen och ljuddesign. Ha extrapapper redo för barnen utifall det behövs. Se till att det finns pennor tillgängliga för att rita med. Du behöver tänka på hur många sessioner barnen ska använda för att göra det här projektet. Design- och planeringsdelen kan ta dem en hel session eller till och med två. Planera det innan du börjar och informera barnen om hur mycket tid de har på sig.

Grundläggande övningar

Steg 1: Planera spelet

Steg 2: Designa karaktärer

Steg 3: Designa scenen

Steg 4: Hur fungerar spelet?

Steg 5: Bygga spelet