Uppgiften:

I det här projektet ska du designa och koda din helt egna webbsida! Du ska få planera vad din webbsida ska handla om och skapa innehållet (text, information, bilder, filmer m.m.) som ska finnas på sidan.

Steg 1: Designa din webbsida

Vad ska din webbsida handla om? Kanske vill du ha en webbsida som handlar om dig själv, ditt favoritdjur, ett hobby som du har eller ditt favoritämne i skolan. Det får du bestämma helt själv! Vad skulle du vilja dela med dig av till resten av världen?

Vissa personer gillar att skissa upp sin webbsida på ett papper innan de börjar koda den, andra föredrar att börja koda på en gång och prova sig fram.

Du behöver tänka ut vilket innehåll som ska finnas på webbsidan. Om du skriver om din favorithobby, vad tror du att andra skulle vilja veta om den? Har du några bilder eller filmer som passar till innehållet? Om du inte har några bilder kan du alltid rita en bild och använda.

Steg 2: Koda din webbsida

Använd den kunskap som du har lärt dig under tidigare lektioner för att koda din egen webbsida. Mentorerna har också en del nytt material som du kan använda, bland annat om hur du lägger upp ljud och film på din webbsida. Spännande!