Giới thiệu

Chúng ta sẽ cùng làm một trò chơi đuổi bắt với mèo Felix và chuột Herbert. You control Herbert with the mouse and try to avoid getting caught by Felix. The longer you avoid him the more points you score, but don’t get caught because your score will go down!

screenshot

BƯỚC 1: Felix di chuyển theo con trỏ chuột

Bảng liệt kê các hoạt động cần kiểm tra

 • Start a new program.

 • Click vào stage bên cạnh hình sprit và chuyển sang thẻ Backdrops, sau đó click vào nút Choose Backdrop from library và chọn backdrop indoors/hall. Xóa backdrop trống ban đầu.

 • Click vào hình sprit, và sau đó click vào nút i kéo đến phía trái của hình sprit. Đổi tên của hình sprite thành Felix.
 • Đảm bảo Felix chỉ di chuyển trái - phải khi click vào nút này:
 • Create this script:

khi nhấn vào @
lặp mãi mãi
  xoay về phía [con trỏ chuột v]
  di chuyển (10) bước
  hình dạng tiếp theo
  chơi trống (3 v) trong (0.3) nhịp
end

Chạy thử chương trình

Click the green flag.

Felix có di chuyển theo đúng hướng con trỏ chuột không? Khi di chuyển, chú mèo có trông giống như đang đi bộ không? Tốc độ di chuyển đã ổn chưa?

Lưu lại dự án của bạn

Step 2: Felix đuổi theo Herbert

Next, we want Felix to chase Herbert the mouse, rather than the mouse pointer.

Bảng liệt kê các hoạt động cần kiểm tra

 • Tạo 1 hình sprit khác sử dụng nút choose sprite from library và chọn animals/mouse1.
 • Đổi tên của hình sprit thành Herbert.
 • Chuyển sang thẻ Costumes, sau đó click vào trang phục ở Paint Editor. 1 hộp sẽ hiện ra xung quanh trang phục. Kéo 1 góc hộp để làm Herbert nhỏ hơn Felix.
 • Đảm bảo Herbert chỉ di chuyển trái - phải.
 • Give Herbert this script:

khi nhấn vào @
lặp mãi mãi
  nhảy tới [con trỏ chuột v]
  xoay về phía [Felix v]
end

Chạy thử chương trình

Click the green flag.

Herbert có di chuyển theo con trỏ chuột không? Felix có đuổi theo Herbert không?

Lưu lại dự án của bạn

Step 3: Felix nói khi bắt được Herbert

We want Felix to know when he’s caught Herbert, and tell us. (Chúng tôi muốn Felix biết khi bắt được Herbert, vad nói cho chúng tôi)

Bảng liệt kê các hoạt động cần kiểm tra

 • Change Felix’s script to be this: (Thay đổi tập lệnh của Felix thành:)

khi nhấn vào @
lặp mãi mãi
  xoay về phía [con trỏ chuột v]
  di chuyển (10) bước
  hình dạng tiếp theo
  chơi trống (3 v) trong (0.3) nhịp
  nếu <đang chạm vào [herbert v]?>
   nói [Caught you!] trong (1) giây
  end
end

Kiểm tra dự án của bạn

Click the green flag. (Click vào hình cờ màu xanh lá)

Felix có nói khi bắt được Herbert không?

Lưu lại dự án của bạn

Step 4: Herbert biến thành 1 bóng ma khi bị bắt

Instead of Felix saying something, we want Herbert to turn into a ghost when he’s caught. (Thay vì Felix nói gì đó, chúng tôi muốn Herbert biến thành bóng ma khi bị bắt)

Bảng liệt kê các hoạt động cần kiểm tra

 • Change Felix’s script to send this message when he catches Herbert: (Thay đổi tập lệnh của Felix để gửi tin nhắn này khi bắt được Herbert)

khi nhấn vào @
lặp mãi mãi
  xoay về phía [con trỏ chuột v]
  di chuyển (10) bước
  di chuyển (20) bước
  hình dạng tiếp theo
  chơi trống [3 v] trong (0.3) nhịp
  nếu <đang chạm vào [herbert v]?>
   thông báo [caught v]
   chơi trống [17 v] trong (0.2) nhịp
   đợi (1) giây
  end
end

 • Thêm trang phục mới cho Herbert bằng cách chọn Herbert, vào phần Costumes, và click vào Choose costume from Library button. Chọn trang phục fantasy/ghost2-a.

 • Chỉnh trang phục nhỏ hơn bằng cách click vào nó ở mục Paint Editor, và kéo hộp xuất hiện để chỉnh kích cỡ trang phục.

 • Đổi tên trang phục của Herbert để khi là chuột tên là “alive” (sống) và trang phục cho bóng ma tên “dead” (chết).
 • Create a new script for Herbert to turn him into a ghost: (Tại 1 tập lệnh mới cho Herbert để biến 1 bóng ma)

khi tôi nhận được thông báo [caught v]
đổi hình dạng thành [dead v]
đợi (1) giây
đổi hình dạng thành [alive v]

Kiểm tra dự án của bạn

Click the green flag. (Click vào hình cờ màu xanh lá)

Herbert có biến thành ma khi bị bắt không?
Felix có chơi đúng âm thanh ở thời điểm thích hợp không?
Felix có đứng yên đủ thời gian để Herbert chạy đi không?

Lưu lại dự án của bạn

Step 5: Giữ điểm

Hãy thêm 1 điểm để biết được chúng ta xuất sắc thê nào trong việc giữ Herbert còn sống.
Bắt đầu tính điểm ở mức 0 và tăng theo từng giây. Nếu Felix bắt được Herber, chúng ta sẽ giảm 100 điểm.

Bảng liệt kê các hoạt động cần kiểm tra

 • Tạo 1 biến, cho tất cả các hình sprit, gọi là Score. Click vào Data ở menu phía trên, tạo 1 biến và đặt tên là score, đảm bảo rằng “For all sprites” (tất cả các hình sprit) được chọn.
 • On the stage, create these two scripts:

khi nhấn vào @
đặt [score v] là [0]
lặp mãi mãi
  thay đổi [score v] một lượng (1)
  đợi (1) giây
end

khi tôi nhận được thông báo [caught v]
thay đổi [score v] một lượng (-100)

Kiểm tra dự án của bạn

Click the green flag. (Click vào hình cờ màu xanh lá)

Điểm số có tăng lên theo từng giây không?
Điểm số có giảm đi 100 khi Herbert bị bắt không?
Điều gì xảy ra khi Herbert bị bắt trước khi điểm đạt 100? Điểm số có trở lại bằng 0 khi bạn bắt đầu 1 1 lượt chơi mới không?

Lưu lại dự án của bạn

Well done you’ve finished, now you can enjoy the game! (Rất tốt bạn đã hoàn thành, bây giờ có thể chơi rồi)

Đừng quên rằng bạn có thể chia sẽ trò chơi của mình với tất cả bạn bè và gia đình bằng cách click vào Share ở thanh menu!